جمع اعداد گويا

الف) كسرهايي با مخرجهاي مساوي

بياييد اين پيتزا را به 8 قسمت مساوي برش بزنيم:

http://easymath.ir/learn/img/rational/r27.png

پس حالا هر برش از آن 1/8 (یک هشتم) از كل پيتزا است.

بنابراين:

http://easymath.ir/learn/img/rational/r28.png می‌شود 3/8 (سه هشتم) و http://easymath.ir/learn/img/rational/r29.png می‌شود 4/8 (چهار هشتم)

و اگر همه‌ي آنها را به يك نفر بدهيم حالا چقدر از پيتزا را خواهد داشت؟

بگذاريد جمعشون كنيم:

http://easymath.ir/learn/img/rational/r30.png

کاربرگ

 

ولي اگر اندازه قطعه‌ها (مخرج كسرها) برابر نبود چي كار كنيم؟

ب) كسرهايي با مخرج‌هاي متفاوت

اين قسمت كمي مشكل‌تر است ولي وقتي بازي را ياد بگيري همه چيز آسان مي‌شود.

http://easymath.ir/learn/img/rational/r31.png

حالا بايد چه بگوييم؟ حاصل جمع، چند تا قطعه با چه اندازه‌ي مشتركي خواهد بود؟

بله قطعه‌هاي متفاوت را نمي‌شود با هم جمع كرد.

اما شايد راهي باشد! نظرتان درباره ايجاد قطعه‌هايي با اندازه‌ي يكسان چيست؟

http://easymath.ir/learn/img/rational/r32.png

http://easymath.ir/learn/img/rational/r33.png

اما از كجا فهميديم اگر تعداد برش‌ها 6 بشود قطعه‌ي مشترك به دست مي‌آيد؟

در اينجا نياز داريم ك. م. م يا كوچكترين مضرب مشترك دو عدد را پيدا كنيم. براي اين كار مي‌توان مضربهاي هر يك از مجرجها را نوشت و كوچكترين آنها را يافت و يا از راه نردباني عمل كرد.

و حالا اين يكي اما بدون رسم شكل. اما شما مي‌توانيد مثل من هميشه چشمهايتان را ببنديد و شكل را در ذهن‌تان تصور كنيد.

http://easymath.ir/learn/img/rational/r34.png

راستي اعداد گويا، عددهايي بسيار قوي و شايد كمي هم نژاد پرستند و تا عددي را شبيه خودشان نبينند با آن هيچ عملي انجام نمي‌دهند. به همين دليل 2 مجبور شده است ظاهرش را تغيير دهد.

کاربرگ جمع اعداد گویا(تمرین و خودآزمایی)

آزمون جمع اعداد گویا (روی این لینک کلیک کنید و در صفحه بعد روی Create Test و سپس روی start کلیک کنید و جواب عباراتی که نشان داده می‌شود را به دست آورده و مقابل آن بنویسید)