تفريق اعداد صحيح (Subtracting Integers)

تفريق دو عدد صحيح مانند جمع عدد با قرينه عدد ديگر است.
مانند:

 

http://easymath.ir/learn/img/int/sub.png

 

مثلاً 5-2 را تبدیل می‌کنیم به:

2+(-5)

و بر می‌گردیم به جمع دو عدد با علامت‌های متفاوت. یعنی:

 

بازی:

روی لینک زیر کلیک کنید و طبق راهنمای زیر بازی کنید:

http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=82

راهنما: روی دکمه take a Test کلیک کنید تا بازی شروع شود.

یک ماشین در خیابان می‌بینید و در پایین آن دکمه‌های Drive Forward (به معنی برو به سمت جلو) و Drive Backward (به معنی برو به سمت عقب). با کلیک روی این دکمه‌ها ماشین یک واحد جلو و عقب می‌رود. باید آنقدر جلو و عقب بروید تا به عددی که در جلو مساوی است، برابر با جواب عباراتی که نمایش داده شده است بشود. اگر مطمئن شدید که جواب درست است، روی دکمه Check کلیک کنید تا امتیاز آن را بگیرید.

 

کاربرگ تفریق اعداد صحیح (تمرین و خودآزمایی)

آزمون تفریق اعداد صحیح (روی این لینک کلیک کنید و در صفحه بعد روی start کلیک کنید و سپس جواب عباراتی که نشان داده می‌شود را به دست آورده و مقابل آن بنویسید)