تقسيم اعداد گويا

اين قسمت كمي سخت است ولي ما از عهده‌اش برمي‌آييم. درسته؟

خوب بگذار از اين يكي شروع كنيم:

http://easymath.ir/learn/img/rational/r49.png

يعني 3 واحد كامل كه به 2 تقسيم شده باشند:

http://easymath.ir/learn/img/rational/r50.png

http://easymath.ir/learn/img/rational/r51.png

http://easymath.ir/learn/img/rational/r52.png

اوه! كم كم متوجه مي‌شويم كه به جاي تقسيم داريم از يك ضرب استفاده مي‌كنيم. اما علاوه بر علامت تقسيم، به جاي عدد دوم معكوس آن نوشته مي‌شود.

پس داريم يك قاعده جادويي براي تقسيم دو عدد گويا كشف مي‌كنيم. يعني مي‌توان هر تقسيم را به ضرب عدد اول در معكوس عدد دوم تبديل كرد و ديگر از قوانين ضرب اعداد گويا استفاده كرد.

ديديد ما موفق شديم!

راستي گاهي تقسيم دو عدد گويا را به اين صورت هم نمايش مي‌دهند كه ظاهر ترسناكي هم پيدا مي‌كند و مخصوص ترساندن بچه‌هاي ترسوست. اما با كشفي كه ما كرديم ديگر هيچ كسي نخواهد ترسيد:

http://easymath.ir/learn/img/rational/r53.png

و اين يكي:

http://easymath.ir/learn/img/rational/r54.png

 

 
کاربرگ تقسیم اعداد گویا(تمرین و خودآزمایی)

آزمون تقسیم اعداد گویا (روی این لینک کلیک کنید و در صفحه بعد روی Create Test و سپس روی start کلیک کنید و جواب عباراتی که نشان داده می‌شود را به دست آورده و مقابل آن بنویسید)