ضرب اعداد صحيح (Multiplying Integers)

1- هر دو عدد هم‌علامت باشند:

اعداد را بدون در نظر گرفتن علامتشان در هم ضرب مي‌كنيم. اما علامت حاصل منفي خواهد بود.
http://easymath.ir/learn/img/int/sub.png

قانون اول:

- / - = +

و:

- / - = +

1- علامت دو عدد مختلف باشد:

اعداد را بدون در نظر گرفتن علامتشان در هم ضرب مي‌كنيم. علامت حاصل مثبت خواهد بود.

 

http://easymath.ir/learn/img/int/sub.png

قانون دوم:

- / - = +

و:

- / - = +

بازی:

روی لینک زیر کلیک کنید و پس از کلیک روی دکمه‌های Play و Continue و … وارد بازی شوید. باید با سفینه‌های دیگر مسابقه دهید. سرعت شما زمانی زیاد می‌شود که به سؤالات ضرب در بالای بازی پاسخ درست بدهید:

http://www.arcademicskillbuilders.com/games/integer-warp/integer-warp.html

 

کاربرگ ضرب اعداد صحیح (تمرین و خودآزمایی)

آزمون ضرب اعداد صحیح (روی این لینک کلیک کنید و در صفحه بعد روی start کلیک کنید و سپس جواب عباراتی که نشان داده می‌شود را به دست آورده و مقابل آن بنویسید)

پاسخ دهید