تعریف اعداد گويا (rational number)

يك عدد گويا عددي است كه از تقسيم دو عدد صحيح به يكديگر به دست مي‌آيد.
مثال:
http://easymath.ir/learn/img/rational/r1.png

عدد بالايي را صورت كسر (numerator) و عدد پاييني را مخرج كسر (denominator) مي‌نامند.

نکته: مخرج کسر نمی‌تواند عدد صفر باشد. چون تقسیم بر صفر، در ریاضیات، تعریف نشده است.

خيلي وقتها مي‌گوييم 3 به روي 4، يعني http://easymath.ir/learn/img/rational/r2.png يا هر دو عدد را پشت سر هم مي‌خوانيم و به انتهاي عدد آخر حرف «اُم» را اضافه مي‌كنيم. مثل «سه چهارُم».

محور اعداد گويا

http://easymath.ir/learn/img/rational/axis.png

1 دیدگاه برای «تعریف اعداد گويا (rational number)»

پاسخ دهید