خصوصیت 3

3- اعداد مخلوط (Mixed Numbers)

كسرهاي بزرگتر از واحد:

يا كسرهاي بزرگتر از 1، يعني كسرهايي كه صورت آنها از مخرج بزرگتر است.

مثل 7/6

اما بگذاريد ببينيم معني آن چيست؟ به اين شكل كه 7 قطعه به اندازه 1/6 را نشان مي‌دهد، نگاه كنيد.

http://easymath.ir/learn/img/rational/r12.png

http://easymath.ir/learn/img/rational/r13.png

http://easymath.ir/learn/img/rational/r14.png

http://easymath.ir/learn/img/rational/r15.png
برای مشاهده ادامه مطلب، اینجا کلیک کنید…

پاسخ دهید